Teamindelingen

Hieronder de teamindelingen zoals die bekend zijn.

Dames 1:
Aukje Loerts
Anja de Vries
Gea Siderius
Sjoukje Koornstra
Naomi Woudstra
Anneke Pander
Goos de Boer
Boukje Elzinga
Tjitske Kaatee
Nieske van der Laan
Andrea Elzinga
Margriet van der Werf

Heren 1:
Aldert (af en toe)
Dirk
Robert
Tade
Lieuwe
Remco
Henk
Pieter
Peter S.
Jaap
Hendrik-Jan 
(af en toe)
Jacob (af en toe)
Rients (binnenkort)

Team Eelke (alleen trainen):
Eelke
Gerard
Tjibbe
Peter v.d.W.
Fokko